Resor och släktforskning

Skriv ut sidanStart > Sörmländsk Historia > Historia om Katrineholm
Start > Sörmländsk Historia > Historia om Katrineholm

Historia om Katrineholm

Katrineholm har fått sitt namn från gården Cathrineholm vid sjön Näsnaren.
Gården hette tidigare Fulbonäs, men dåvarande ägaren Jacob von der Linde döpte om den på 1600-talet för att hedra sin brud Catharina Gyllenhorn. Många fynd visar att trakten var bebodd redan för över 6 000 år sedan.
Som stad är Katrineholm relativt ung. Det var 1917 som Katrineholm fick sina stadsrättigheter.
Carl Fredriksson startade en snickerifabrik 1876. August Kullberg startade en handelsfirma 1878 och Gustaf Robert Grönkvist började med en smedja 1886 och grundade sedan ett par industrier som levt vidare till våra dagar. Det lilla stationssamhället växte snabbt och på nyåret 1917 kunde de 6 615 invånarna fira att municipalsamhället blivit stad.
Snart fick också staden rykte om sig som skolstad. Katrineholms Praktiska skola lockade elever från hela landet. Skolan bytte sedan namn till Katrineholms Tekniska skola. Idag finns Viadidakt i byggnaden med bland annat vuxenutbildning och studievägledning.
1971 blev Katrineholm storkommun då Björkvik, Floda, Julita, Sköldinge och Stora Malms kommuner tillsammans med staden bildade en kommun. Tidigare hade Östra Vingåker och Stora Malm slagits samman liksom Sköldinge och Lerbo.
Alla dessa kommuner var sedan medeltiden självständiga socknar men till stor del dominerade av stora gårdar.

Idag profilerar sig de gamla socknarna utifrån sina egna förutsättningar.
Småindustrin utvecklades och på de stora gårdarna bor och sköter nu ägarna själva skogs- och lantbruket.
Julita gård som donerades till Nordiska Museet 1944 är en av Mellansveriges största turistattraktioner.

Järnvägen:
Den verkligt stora förändringen för trakten innebar tillkomsten av järnvägen mellan Stockholm och Göteborg 1862. Katrineholm som ny station på västra stambanan Stockholm-Göteborg blev en knutpunkt när den nya banan till Norrköping 1866 började trafikeras.
Några initiativrika män som Carl Fredriksson, Gustaf Robert Grönkvist och August Kullberg kom till Katrineholm, insåg järnvägens betydelse och utvecklade framgångsrika industrier.

k-05.pngGamla körbron över järnvägen

Det är just tack vare järnvägen och vårt läge där västra och södra stambanorna möts som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum.
Byggnader:
Den så kallade apotekarvillan som ligger inträngd mellan ett flerfamiljshus på Storgatan och järnvägen är typisk för sin tid, slutet av 1800-talet. Huset uppfördes som privatbostad åt Karl Kullberg, kassadirektör på brodern Augusts företag Kullberg & Co.Det gamla posthuset vid järnvägen i Katrineholm uppfördes 1906.
Arkitekt var en professor Dahl.

Gamla vattentornet på Norr i Katrineholm ritades av Ivar Tengbom och stod färdigt år 1907.
Gustaf Roberts Grönkvists privatbostad som blev stadshus uppfördes 1900-1901.
Gula huset låg på Drottninggatan 14-16 och revs under våren 2013. I byggnaden var det utbildningsverksamhet sedan det uppfördes åt dåvarande Katrineholms Enskilda Läroverk år 1914.

Katrineholms järnvägsstation är den äldsta byggnaden i centrala Katrineholm och stod färdig till invigningen av västra stambanan den 3 november 1862. Arkitekt var SJ:s chefsarkitekt A.W Edelsvärd.
k-01.png
Katrineholms gamla badhus

Katrineholms kyrka på Norr började byggas 1 augusti 1901 och invigdes 11 januari 1903. Arkitekt var Karl Flodin.Kullbergska huset vid Järnvägsparken i Katrineholm uppfördes av grosshandlare August Kullberg 1902-1904 som kontor och privatbostad.
Den första delen av Kullbergska sjukhuset stod färdig 1916 efter en donation av familjen Kullberg.
Det före detta tingshuset i gult tegel på Storgatan uppfördes 1938-1939 efter ritningar av Gustaf Claeson.
Arkitekturen i det Weckmanska huset på Tingshusgatan är inspirerad från en italiensk renässansvilla. Huset uppfördes av Adolf Weckman.

Vita huset på Drottninggatan 18 uppfördes 1914-1916 åt Praktiska skolorna. I dag finns Viadidakt i huset med viss utbildning för vuxna.

Samhällen runt katrineholm:
Bie är beläget intill riksväg 56 cirka 1 mil norr om Katrineholm.
I Bie bor 525 personer (31/12 2010).

I samhället dominerar modern villabebyggelse.
Några byggnader, bland annat societetssalongen, och ett par av källorna med vackra överbyggnader finns fortfarande kvar från brunnsepoken, som upphörde på 1940-talet.

I Bie finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem.
Här finns också en samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. Malmens badplats ligger 1 kilometer nordost om Strängstorp.

Björkvik ligger vid sjön Yngaren, cirka 30 kilometer sydost om Katrineholm och nära även Nyköping och Norrköping. I Björkvik bor 492 personer (31/12 2010).
Björkvik är en typisk jordbruksbygd med flera stora gods.
I samhället finns förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem.
Det finns även förskola.

Här finns bibliotek, läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, idrottshall, idrottsplats, hembygdsgård och ett skolmuseum, Glindran.

Närheten till Nyköping för tågpendling, Skavsta flygplats och direktavfart från E4:an underlättar kommunikationerna.

Björkviks kyrka i gotisk stil
Björkviks kyrka invigdes 1875 och är uppförd i tidsenlig 1800-tals gotik. Kyrkans interiör ger ett ljust och luftigt intryck.

Forssjö är ett modernt villasamhälle cirka fem kilometer sydost om Katrineholm. I Forssjö bor 536 personer (31/12 2010).
Forssjö finns förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem och fritidsgård. Det finns även förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem).
I samhället finns ett av landets modernaste sågverk och i trakten Sörmlands största gods, Ericsbergs slott.
Här finns också en samlingslokal, fotbollsplaner, gymnastikhall, motionsspår och slalombacke. Det finns även en badplats vid väg 52 mot Nyköping.

id sjön Öljaren ligger vackra Julita – ett stort gods med levande lantbruk och skog.
Julita/Under medeltiden var Julita ett kloster, därefter kungsgård och senare adelsgods.
Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Han donerade Julita till Nordiska museet, som sedan 1944 förvaltar godset.

På godsets ägor visas herrgården med alla sina byggnader, parken, fruktträdgården, örtagården, kapellet, Skansenstugorna, torp och statarlängor.
På Julita finns de populära sagofigurerna gubben Pettsson och katten Findus hus. Huset är byggt i barnens egen storlek – bara att kliva på i köket hos gubben och katten!

Julita kyrka ligger vid sjön Öljaren, 1 km väster om Äsköping.
De äldsta delarna är från 1300-talet, övriga delar är från 1600-talet. Interören består bland annat av vackra takmålningar.
Julitas kanske äldsta industri, järnhyttan vid Dagsjöbäcken. Kanske var det cisterciensermunkarna på Saba kloster som någon gång i den grå medeltiden behövde smidesjärn för husbehov.
Slaggprover ligger för datering med C14-metoden. Hyttan ersattes så småningom av en mindre såg som med säkerhet var igång under större delen av 1700- och 1800-talet.
Fastighetsnamnen Hyttan och Sågen i närheten är de idag synliga bevisen på den forna verksamheten./
Sköldinge är beläget cirka 14 kilometer öster om centralorten intill riksväg 55/57. I Sköldinge bor 602 personer (31/12 2010)
Sköldinge finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 och fritidshem. Här finns även fritidsgård.
I trakten finns en rad minnesmärken från den gruvepok som varade från mitten av 1800-talet till 1970. Här finns även Åsa Folkhögskola.
Dessutom finns bibliotek, samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. I samhället finns också en kyrka.

Sköldinge kyrka – med bevarade delar från 1100-talet
Sköldinge kyrka är Katrineholmstraktens äldsta, med bevarad romansk stil.
Kyrkans äldsta delar och dopfunten är från 1100-talet. Altarskåpet är ett svenskt arbete från 1500-talet och interiören inrymmer även två fristående träskulpturer från 1200-talet.

Strångsjö ligger vid riksväg 55 en knapp mil söder om Katrineholm.
Här bor 348 personer (31/12 2010)

Det är ett samhälle där äldre och nyare villabebyggelse möts. Järnvägen går rakt igenom samhället, men det var länge sedan tågen stannade där.
Strångsjö finns en kommunal förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass till och med skolår 6 samt fritidshem. Här finns även fritidsgård.
I samhället finns också bibliotek.Storsjöbadet ligger 3 kilometer öster om Strångsjö.

Valla, cirka en mil öster om Katrineholm, är kommunens näst största tätort. Här bor 1507 personer (31/12 2010). Kring en centrumbebyggelse av äldre typ finns ett modernt villasamhälle.
Valla finns skola med förskoleklass till och med skolår 9. I skolan finns ett bibliotek. Här finns också förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem).
Här finns även samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, motionsspår, gokartbana och pistolskyttebana.
Andra serviceinrättningar som finns i Valla är distriktssköterskemottagning med barnavårdscentral, livsmedelsbutik, restaurang och en kyrka tillhörig Svenska kyrkan samt olika frikyrkoförsamlingar.
 
Annonser