Resor och släktforskning

Kullaberg

 

Kullaberg är namnet dels på en bergskam, belägen längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, dels namnet på naturreservatsbildningar som ligger på och i anslutning till Kullaberg. Bergskammen (och reservaten) sträcker sig från Kullanäs (vid Kullens fyr) i nordväst till Arild i sydöst, en sträcka på knappt åtta km. Kullaberg är som bredast 1½ km vid Kockenhus och Björkeröd.

Kullaberg gränsar mot Öresund i sydväst och mot Skälderviken i norr. Kullaberg når en högsta höjd av 187,5 meter vid Håkull. Mot Skälderviken är kustbranterna särskilt höga, som mest drygt 60 meter. Berget korsas av tvärgående sprickor och genom havets nötning har det på många håll bildats grottor, vikar och dalar. Vid stranden ses raukar och stenpelare.

Grottorna är typiska för Kullabergs strandlinje. De flesta är av typen strandgrottor, vilka har bildats genom havets inverkan på de mjukare delarna av berget. Pyk anger att det finns åtminstone 24 grottor med ett minsta djup på tre meter…

Visitgrottan är till volymen Kullabergs största grotta. Grottan kallades Klasas stall i början av 1800-talet och Vikinggrottan vid slutet av 1800-talet. Namnet Visitgrottan fick grottan i början av 1900-talet. Namnet kommer sig av att turisterna stack in sina visitkort i väggarnas sprickor. Djupet och bredden båda 10 meter och höjden 6,5 m.

 

kullaberg.jpeg

 

kullaberg2.jpeg